Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 3: Hydrolyzační próby
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 21.02.2022 24.03.2022 10:00
UK 1.LF - Kity, růstové faktory a hydrolyzační próby
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadávání 21.02.2022
Předběžná tržní konzultace: Centrální nákup xerografického papíru na rok 2022
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.02.2022 25.02.2022 10:00
Zajištění úklidových služeb v objektu IMPAKT MFF UK 2022 – 2024
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2022 22.02.2022 09:00
Chemikálie 01/2022
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 09.02.2022 21.02.2022 10:00
Tiskařské služby 01-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2022 14.02.2022 09:00
LFP - U2 vybavení - Dodávka tiskového řešení
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 26.01.2022 02.03.2022 09:00
FAF UK - Biohazardní box třídy II
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 25.01.2022 25.02.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina – únor 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2022 27.01.2022 10:00
ÚJOP - Stínící technika
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Zadáno 13.01.2022 08.02.2022 08:00
PedF – 2021 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK - rozšíření služby
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 12.01.2022 20.01.2022 13:00
RUK – SBZ – Nákup antigenních testů na původce onemocnění COVID-19 IV
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 07.01.2022 13.01.2022 10:00
Drobná ICT 01-2022
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 05.01.2022 17.01.2022 09:00
UK - KaM - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.01.2022 13.01.2022 10:00
Výstavba provizorní menzy (2)
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Vyhodnoceno 04.01.2022 21.01.2022 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016