Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Část 1 Komplexní systém elektronické osobní dozimetrie
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 2 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radioterapie
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 3 Sada fantomůpro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti nukleární medicíny
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 06.03.2023 10:00
Část 4 Sada fantomů pro praktickou výuku radiologické asistence v oblasti radiodiagnostiky
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 17.04.2023 10:00
Část 5 Fantomy pro stomatologii
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 03.02.2023 06.03.2023 10:00
UK2LF - Dodávka simulátorů
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zadávání 03.02.2023
LFP – Simulátor pro intervenční radiologii a intervenční kardiologii
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 27.01.2023 27.02.2023 09:00
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.01.2023 10.02.2023 10:00
RUK – ÚDAUK – Rozšíření Archivního informačního systému UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 25.01.2023 24.02.2023 10:00
PedF – Úprava projektové dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
podlimitní Zadáno 23.01.2023 30.01.2023 14:00
PedF – DNS 09 - Pořízení ICT techniky pro H2020 - AMASS
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
podlimitní Zadáno 20.01.2023 31.01.2023 13:00
Předběžná tržní konzultace – UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 20.01.2023 31.01.2023 12:00
Chemikálie 03/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 20.01.2023 31.01.2023 10:00
UK 1.LF - Provádění pravidelné údržby a oprav vzduchotechnických a chladicích zařízení, včetně MaR
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 19.01.2023 09.02.2023 15:00
UK – KaM – Dodávka technologií pro stravovací provozy - část 1 - multifunkční pánve
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.01.2023 30.01.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016