Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 29.04. - 03.05.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 16.04.2024 25.04.2024 13:30
FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 16.04.2024 03.06.2024 10:00
FAF UK – Ultrazvukový homogenizátor
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 20.05.2024 10:00
FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – recirkulační chladící zařízení, 2x membránová vývěva
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 15.04.2024 20.05.2024 10:00
UK KaM – Dodávka a montáž zařízení provozu na výrobu pizze pro menzu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 07:00
UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Hodnocení 15.04.2024 13.06.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 07-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Drogistické zboží 02-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 15.04.2024 26.04.2024 09:00
Výzva 14/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 12.04.2024 23.04.2024 10:00
Laboratorní materiál 04/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 11.04.2024 22.04.2024 10:00
PF UK – Rekonstrukce učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Zadáno 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace-Zobrazovací systém s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.04.2024 22.04.2024 10:00
Výzva č. 4 - tisk publikace s názvem Neurochirurgie/Přibáň, vazba V8
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
nadlimitní Zadáno 09.04.2024 22.04.2024 10:00
Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 22.04. - 26.04.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 09.04.2024 18.04.2024 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016