Profil zadavatele: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií


Úvodní informace o systému
Filtr podle stavu zadávacího řízení:
Filtr podle stavu archivu:
Filtr dle druhu VZ:
Filtr dle místa plnění:
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávka audiovizuální a IT techniky s odbornou montáží v posluchárnách
podlimitní Zadáno 20.07.2023 25.08.2023 10:00
Ostraha objektu Univerzity Karlovy, Fakulty humanitních studií, Pátkova 2137/5, Praha 8
nadlimitní Zadáno 21.10.2021 22.11.2021 10:00
Úklidové služby pro Univerzitu Karlovu, Fakultu humanitních studií
nadlimitní Zadáno 20.10.2021 22.11.2021 10:30
Přestavba objektu bývalé menzy kolejí 17. Listopadu v Praze 8 pro potřeby UK FHS – dodávka IT vybavení
podlimitní Zadáno 23.08.2019 17.09.2019 10:00
PŘESTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ MENZY KOLEJÍ 17. LISTOPADU V PRAZE 8 PRO POTŘEBY UK FHS - VYBAVENÍ INTERIÉRU
nadlimitní Zadáno 22.08.2019 26.09.2019 10:00
PŘESTAVBA OBJEKTU BÝVALÉ MENZY KOLEJÍ 17. LISTOPADU V PRAZE 8 PRO POTŘEBY FHS – DODÁVKA AV TECHNIKY
nadlimitní Zadáno 22.08.2019 24.09.2019 10:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. Listopadu - etapa B1
VZ malého rozsahu Zadáno 15.08.2019 16.08.2019 11:00
UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 06.02.2017 00:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
podlimitní Zadáno 23.12.2016 16.02.2017 12:00
UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 01.07.2016 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016