Public contract: UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 2200
System number: P19V00000153
Contracting authority registration number: UKLFP/118693/2019
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2019-005488
Date of commence: 13.02.2019
Tender submit to: 02.05.2019 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky s názvem „UniMeC – II. etapa – zhotovitel stavby 2“ je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací spočívajících ve výstavbě hlavní budovy kampusu Univerzitního medicínského centra Lékařské fakulty v Plzni a realizaci s tím související infrastruktury. Předmět veřejné zakázky je v podrobnostech blíže vymezen v přílohách zadávací dokumentace, zejména pak v příloze č. 1 (návrh smlouvy o dílo), v příloze č. 2 (projektová dokumentace) a příloze č. 3 (výkaz výměr).

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 1 323 000 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  alej Svobody 1655/76
  32300 Plzeň
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 635824

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance