Veřejná zakázka: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 3727
Systémové číslo: P20V00000395
Spisová značka: UKRUK/234140/2020
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-020507
Datum zahájení: 12.06.2020
Nabídku podat do: 16.07.2020 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací spočívajících v obnově a modernizaci (rekonstrukci) společných komunikačních prostor (chodeb) univerzitního areálu Karolina, kromě jeho nejstarší, historické části, a dále modernizaci a kapacitní posílení páteřní infrastruktury.

Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace a rozsah předmětu plnění – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr).

Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat za současného běžného provozu areálu. Z toho vyplývá, že stavební práce budou intenzivně probíhat v určených měsících, a naopak během výuky bude docházet k útlumu stavebních prací s tím, že zadavatel očekává minimalizaci dopadů do provozu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 103 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky