Public contract: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části

Information on public contract

procurement procedure phase Awarded
Contract was awarded.
DBID: 3727
System number: P20V00000395
File number: UKRUK/234140/2020
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2020-020507
Date of commence: 12.06.2020
Tender submit to: 16.07.2020 13:00

Title, type and description of public contract

 • Title: RUK – SBZ – Revitalizace objektů Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na provedení stavebních prací spočívajících v obnově a modernizaci (rekonstrukci) společných komunikačních prostor (chodeb) univerzitního areálu Karolina, kromě jeho nejstarší, historické části, a dále modernizaci a kapacitní posílení páteřní infrastruktury.

Podrobnější specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Specifikace a rozsah předmětu plnění – Projektová dokumentace včetně výkazu výměr).

Plnění předmětu veřejné zakázky bude probíhat za současného běžného provozu areálu. Z toho vyplývá, že stavební práce budou intenzivně probíhat v určených měsících, a naopak během výuky bude docházet k útlumu stavebních prací s tím, že zadavatel očekává minimalizaci dopadů do provozu.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: open procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 103 000 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

Contract performance