Public contract: Výstavba provizorní menzy

Information on public contract

procurement procedure phase Cancelled (archived)
Contract/contest was canceled.
DBID: 4043
System number: P20V00000680
File number: UKRUK/363766/2020
Under the Act: no. 134/2016 Coll.
Registration number in VVZ: Z2021-004623
Date of commence: 15.09.2020
Tender submit to: 20.10.2020 10:00

Title, type and description of public contract

 • Title: Výstavba provizorní menzy
 • Type of public contract: Works

Brief subject description:
Zadávací řízení je realizováno za účelem uzavření smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude provedení stavebních prací spočívajících v kompletní výstavbě a řádném zprovoznění jednopodlažní budovy provizorní menzy, která zabezpečí stravování studentů po dobu plánované výstavby Kampusu Albertov.

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: simplified below-the-threshold procedure
 • Public contract regime: below-the-threshold
 • Estimated value: 10 990 000 Kč without VAT

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, Rektorát
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Contracting authority profile identification in VVZ: 630019

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Object items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Public documents

Forms

URL addresses

List of tenderers