Veřejná zakázka: RUK – SBZ – Rekonstrukce 6NP v objektu Petrská

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 4929
Systémové číslo: P21V00000493
Spisová značka: UKRUK/309536/2021
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 06.10.2021
Nabídku podat do: 27.10.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: RUK – SBZ – Rekonstrukce 6NP v objektu Petrská
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je celková rekonstrukce interiérů v 6NP, a to v rozsahu projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (Projektová dokumentace) a oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 zadávací dokumentace (Výkaz výměr).
Zadavatel upozorňuje dodavatele, že realizace této veřejné zakázky je podmíněna schválením projektu na stavebním úřadě. V případě, že daný projekt nebude schválen, bude zadavatel postupovat dle čl. 12 odst. 12.7 zadávací dokumentace.

Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 13. 10. 2021 v 10:00 na adrese Petrská 3, Praha 1 - sraz účastníků před hlavním vchodem do budovy.

Podrobnější specifikace plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 800 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Název odboru: Správa budov a zařízení
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy