Public contract: UK 1.LF - Počítače, monitory, notebooky a tiskárny

Information on public contract

procurement procedure phase Awarding
Procurement procedure in progress
DBID: 6493
System number: P22V00000871
Contracting authority registration number: 5220002
File number: UK1LF/524445/2022
Registration number in VVZ: Z2022-044097
Date of commence: 27.10.2022

Title, type and description of public contract

 • Title: UK 1.LF - Počítače, monitory, notebooky a tiskárny
 • Type of public contract: Supplies
 • Contract is divided into lots (as standalone procurement procedures)

Brief subject description:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele.
Součástí dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren není instalace, otestování a zaškolení obsluhy. Součástí dodávky nejsou taktéž žádné další softwarové licence pro počítače a notebooky (programové vybavení MS Office). Nové počítače a notebooky musí však alespoň obsahovat nejnižší OEM licenci operačního systému Microsoft Windows 10 nebo novější verze Home.
Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 1 roku trvání Rámcové dohody.
Účastník může podat nabídku na všechny čtyři (4) části veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazuje, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jakékoliv další části.
Část 1. Počítače
Část 2. Monitory
Část 3. Notebooky
Část 4. Tiskárny
Bližší specifikace těchto komodit a jejich technické parametry jsou uvedeny v Přílohách č. 8 až 11 k této zadávací dokumentaci - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka a v Příloze č. 1 Závazného vzoru Rámcové dohody náležejícího k dané části této veřejné zakázky

Procedure type, estimated value

 • Procedure type: mostly open procedure
 • Public contract regime: above-the-threshold
 • Estimated value: 9 850 000 Kč without VAT

Place of performance

 • Středočeský kraj
 • Praha

Contracting authority

 • Official name: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • CRN: 00216208
 • Postal address:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Contracting authority profile identification in VVZ: Z2022-001845

Contact address

Tenders or requests to participate submit to:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Contact

Lots of public contract

Subject items

Procurement documents

Explanation, completion, changes of procurement documents

Forms

URL addresses