Veřejná zakázka: UK 1.LF - Počítače, monitory, notebooky a tiskárny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 6493
Systémové číslo: P22V00000871
Evidenční číslo zadavatele: 5220002
Spisová značka: UK1LF/524445/2022
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-044097
Datum zahájení: 27.10.2022

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: UK 1.LF - Počítače, monitory, notebooky a tiskárny
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren včetně dopravy do stanovených míst plnění dle konkrétních požadavků Zadavatele.
Součástí dodávek počítačů, monitorů, notebooků a tiskáren není instalace, otestování a zaškolení obsluhy. Součástí dodávky nejsou taktéž žádné další softwarové licence pro počítače a notebooky (programové vybavení MS Office). Nové počítače a notebooky musí však alespoň obsahovat nejnižší OEM licenci operačního systému Microsoft Windows 10 nebo novější verze Home.
Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 1 roku trvání Rámcové dohody.
Účastník může podat nabídku na všechny čtyři (4) části veřejné zakázky nebo jen na některé části nebo pouze na jednu (1) část veřejné zakázky (dle své volby). Plnění jednotlivých částí veřejné zakázky na sebe nenavazuje, každá část veřejné zakázky může být plněna samostatně, nezávisle na jakékoliv další části.
Část 1. Počítače
Část 2. Monitory
Část 3. Notebooky
Část 4. Tiskárny
Bližší specifikace těchto komodit a jejich technické parametry jsou uvedeny v Přílohách č. 8 až 11 k této zadávací dokumentaci - Popis předmětu plnění a Cenová nabídka a v Příloze č. 1 Závazného vzoru Rámcové dohody náležejícího k dané části této veřejné zakázky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 850 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Středočeský kraj
 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Kateřinská 1660/32
  12108 Praha 2
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2022-001845

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy