Veřejná zakázka: Centrální pojištění UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek, Pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Karlovy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 7398
Systémové číslo: P23V00000674
Spisová značka: UKRUK/448136/2023
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-036706
Datum zahájení: 16.08.2023
Žádost o účast podat do: 02.10.2023 10:00
Předběžnou nabídku podat do: 20.10.2023 10:00
Nabídku podat do: 08.12.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Centrální pojištění UNIVERZITY KARLOVY a jejích jednotek, Pojištění majetku a odpovědnosti Univerzity Karlovy
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je pojištění majetku a odpovědnosti za škodu, a to pro centrálního zadavatele a pověřující zadavatele tak, aby byla pokryta majetková i odpovědnostní rizika vyplývající z jejich činností, a to za ekonomicky nejvýhodnějších podmínek.

Podmínky a rozsah pojištění (zejména požadované pojistné limity), jakož i veškeré požadavky centrálního zadavatele a pověřujících zadavatelů na příslušné druhy pojištění, jsou blíže vymezeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace – Návrh pojistného programu a obchodních podmínek.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Zadavatel zadává zakázku v jednacím řízení s uveřejněním z důvodu dle § 60 odst. 1 písm. c) ZZVZ. Veřejná zakázka nemůže být zadána bez předchozího jednání z důvodu zvláštních okolností vyplývajících z povahy a složitosti podmínek spojených s předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel tak stanovil výsledek, kterého má být při plnění veřejné zakázky dosaženo, není však schopen přesně definovat způsob jeho naplnění.
  Zadavatel není v tuto chvíli objektivně schopen vymezit přesné technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit kompletní zadávací dokumentaci. Zejména není schopen bez jednání vymezit přesné podmínky pojistného programu a obchodních podmínek. Proto zadává veřejnou zakázku v jednacím řízení s uveřejněním, jehož cílem je najít řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele a v nezbytně nutném detailu tak konkretizovat předmět plnění veřejné zakázky.
  Specifikace předmětu plnění bude rovněž i obsahem návrhu pojistné smlouvy; znění pojistné smlouvy bude předmětem jednání o předběžných nabídkách a bude dopracováno na základě výsledků těchto jednání.
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 83 200 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Univerzita Karlova, Rektorát
 • IČO: 00216208
 • Poštovní adresa:
  Ovocný trh 560/5
  116 36 Praha 1
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 630019

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.cuni.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky