Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1. LF – Hlubokomrazící box – III-Interní klinika
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 07.03.2024 04.04.2024 10:00
Laboratorní přístroje, materiál a chemikálie 03-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 07.03.2024 18.03.2024 09:00
Dodávka optického spektrometru
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Zadáno 07.03.2024 12.04.2024 09:00
Výzva 9/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 06.03.2024 18.03.2024 10:00
Drobná ICT 01-2024
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 05.03.2024 28.03.2024 09:00
UK 1. LF – Dodávka 2 barevných kamer s příslušenstvím k mikroskopům Nikon
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 05.03.2024 22.03.2024 10:00
Femtosekundový laserový systém Yb:KGW pro časově rozlišenou elektronovou mikroskopii
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 04.03.2024 15.03.2024 09:00
MFF UK – KFKL – s-SNOM mikroskopický systém
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 04.03.2024 05.04.2024 09:00
MFF UK - KFPP: X-ray photoelectron spectroscopy - rozšíření přístroje Kryogenní STM/AFM
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
nadlimitní Vyhodnoceno 02.03.2024 03.04.2024 09:00
UK KaM - Dodávky chlazeného drůbežího masa pro menzy UK v Praze
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 01.03.2024 25.03.2024 08:00
RUK - ÚVT - Dodávka storage serverů pro úložiště centrálních informačních systémů UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 29.02.2024 18.03.2024 12:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 18.03. - 22.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 29.02.2024 14.03.2024 13:30
Výzva 5/2024 Nábytek
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 28.02.2024 13.03.2024 10:00
Výzva 7/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 28.02.2024 11.03.2024 10:00
Chemikálie 02/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 27.02.2024 11.03.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016