Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva 10/2024 Chemikálie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 15.03.2024 26.03.2024 10:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 01.04. - 05.04.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.03.2024 28.03.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 01.04. - 05.04.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 15.03.2024 28.03.2024 13:30
Chemikálie 04/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 15.03.2024 02.04.2024 10:00
UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - TDS a KOBOZP
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 14.03.2024 08.04.2024 10:00
PedF – 2024 - Úklid učeben, kanceláří a společných prostor v objektech Pedagogické fakulty UK
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 04.04.2024 11:00
Chemikálie 03/2024
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 13.03.2024 25.03.2024 10:00
PedF – Nákup tonerů 2024/2025
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 13.03.2024 28.03.2024 12:00
LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Přístroj pro ultrazvukové vyšetření středně velkých laboratorních zvířat
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 12.03.2024 12.04.2024 10:00
UK KaM - Dodávky výrobků z brambor a kynutých výrobků pro menzy a bufety UK v Praze a Hradci Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 12.03.2024 27.03.2024 08:00
UK KaM - Dodávky zpracované zeleniny pro menzy a bufety UK v Praze a Hradci Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 12.03.2024 27.03.2024 08:00
UK 1. LF - Servis, kontrola a revize hasicích přístrojů v objektech ve správě nebo v užívání 1. LF UK – opakovaná výzva
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 27.03.2024 10:00
UK-KaM-Dodávka jídelních stolů a židlí pro stravovací provoz Kolejí a menz Univerzity Karlovy v Praze - Část 1 - Jídelní stoly
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.03.2024 18.03.2024 08:00
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Praze na týden od 25.03. - 29.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 08.03.2024 21.03.2024 13:30
UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy UK v Hradci Králové na týden od 25.03. - 29.03.2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 08.03.2024 21.03.2024 13:30
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016