Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
PedF - Nákup trinokulárního mikroskopu a kompatibilní kamery
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 05.02.2018 16.02.2018 10:00
IT vybavení pro FaF UK
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 05.02.2018 12.03.2018 10:00
LFP - "UniMeC - II. etapa - archeologický výzkum"
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 02.02.2018 19.02.2018 08:00
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Vyhodnoceno 01.02.2018 02.03.2018 11:00
PedF – Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny a servis tiskáren 2018
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.02.2018 14.02.2018 10:00
LFP - "TDS a koordinátor BOZP při modernizaci výtahů"
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 24.01.2018 08.02.2018 08:00
Laboratorní materiál 01/2018
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 09:30
Chemikálie 01/2018
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 10.01.2018 22.01.2018 08:30
UK – SBZ – Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Projektová dokumentace
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 09.01.2018 29.01.2018 09:00
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 02.01.2018 26.02.2018 14:00
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 29.12.2017 26.02.2018 13:00
ÚJOP – Učebnice 2018
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.12.2017 09.01.2018 10:00
Chemikálie 05/2017
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 19.12.2017 05.01.2018 08:30
Nákup kancelářského materiálu 2018
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 18.12.2017 15.01.2018 10:00
RUK - ÚVT - Řízení projektu Implementace jednotného ekonomického informačního systému na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 15.12.2017 15.01.2018 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016