Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Pedf – Nákup vakuové odparky
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2017 29.06.2017 09:00
Pedf – Pořízení Interaktivního displeje R217 II.
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 16.06.2017 26.06.2017 10:00
RUK SBZ - Provádění revizí elektrických spotřebičů a nářadí
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2017 20.06.2017 14:00
AV technika 01-2017
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 29.05.2017 09.06.2017 08:00
RUK SBZ - Poskytování činností v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 22.05.2017 29.05.2017 14:00
Administrátor zadávacích řízení
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 02.05.2017 10.05.2017 10:00
Ideová architektonická soutěž na řešení přestavby vstupního prostoru objektu Celetná 20 v Praze
Univerzita Karlova, Rektorát
mimo režim ZZVZ Zadáno 27.04.2017 22.06.2017 14:00
„Stavební úprava oběžného výtahu – Paternoster“
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Hodnocení 27.04.2017 23.05.2017 10:00
RUK SBZ - Poskytování autorizovaného servisu klimatizačních a vzduchotechnických zařízení
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 24.04.2017 05.05.2017 10:00
IT vybavení pro tým STARSS
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 04.04.2017 25.04.2017 14:00
RUK SBZ - Zajištění obsluhy technických zařízení v objektech ve správě SBZ
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 20.02.2017 27.02.2017 13:00
LFP - "Časopis Facultas Nostra 2017 až 2020"
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 14.02.2017
UK KAM - Zateplení koleje Bolevecká, Plzeň
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 10.02.2017 07.03.2017 11:00
UK - FHS - Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu - Koordinátor BOZP
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
VZ malého rozsahu Zadáno 06.02.2017 06.02.2017 00:00
UK-FF – Rekonstrukce a dostavba objektů Opletalova 47 a 49, přípravné a projektové práce
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nadlimitní Zadáno 31.01.2017 03.03.2017 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016