Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK KaM - Zateplení koleje Hvězda - II, Praha
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 30.01.2017 07.03.2017 10:00
Zajištění TDI na akci – UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
podlimitní Zadáno 23.12.2016 16.02.2017 12:00
Nákup softwaru SPSS pro UVRV
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Uzavřeno 24.11.2016 24.11.2016 16:00
Projekční a inženýrské práce na projektu Kampus Albertov - Biocentrum, Globcentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 24.11.2016
KTF - Předtisková příprava a vydání velké vědecké kolektivní monografie
Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.11.2016 25.11.2016 17:00
KaM UK - Ostraha objektu - kolej Hvězda
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 03.11.2016 14.11.2016 12:00
FaF UK – Pojištění majetku, odpovědnosti za škodu, motorových vozidel a cestovní pojištění
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 25.10.2016
RUK – ÚVT – Implementace a podpora provozu aplikace pro výdej průkazů UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 01.10.2016 15.11.2016 14:00
LFP - "Pojištění majetku Lékařské fakulty v Plzni"
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Zadáno 06.09.2016 22.09.2016 14:00
RUK - ÚVT - Zajištění softwarových licencí kancelářského programového vybavení a operačních systémů pro PC
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 31.08.2016 31.10.2016 14:00
Dodávka 92 kusů počítačových sestav
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 23.08.2016 07.09.2016 10:00
UK - RUK - Poskytování daňového poradenství
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 04.08.2016 19.09.2016 10:00
Praní prádla pro koleje v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 04.07.2016 22.08.2016 13:00
FaF UK - Rekonstrukce děkanátu na jižní budově a rekonstrukce místností ve 2. patře severní budovy
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 24.06.2016
RUK - OPP - Zajištění provozu a udržitelnosti Portálu pro SPR UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Zadáno 09.06.2016 20.06.2016 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016