Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Výzva k podání nabídky na uzavření smlouvy o dílo a licenční smlouvy na „Zpracování studie proveditelnosti Digitálního archivu Univerzity Karlovy“
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 01.06.2016 16.06.2016 00:00
Vypracování projektové dokumentace a inženýrská činnost v rámci stavby UK – SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Uzavřeno 19.05.2016 19.05.2016 10:00
„FaF UK - Úklidové služby"
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.05.2016 03.06.2016 00:00
UK-FF - Hlavní budova, nám. Jana Palacha 2 – I. etapa
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 06.05.2016 30.05.2016 10:00
PedF - Projektová dokumentace pro stavební úpravy budovy Kralovická č.p. 915, Brandýs nad Labem – Báze Brandýs
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 28.04.2016 10.05.2016 10:30
UK – FHS – Rekonstrukce objektu menzy 17. listopadu
Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií
nadlimitní Zadáno 04.04.2016 01.07.2016 12:00
Poradenská činnost při předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 31.03.2016 18.04.2016 00:00
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část D – Rámcová smlouva na odbornou podporu v oblasti zadávání VZ
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 19.03.2016 27.05.2016 14:00
Implementace, technická podpora a rozvoj systému elektronické spisové služby na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 09.03.2016 09.05.2016 14:00
Vybavení datových rozvoden v roce 2016
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 03.03.2016 21.03.2016 11:35
Obnova páteřního směrovače
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Zadáno 12.02.2016 26.02.2016 10:00
Zajištění ostrahy objektů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2015 15.01.2016 00:00
Poskytování právních a poradenských služeb
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 09.12.2015 21.12.2015 00:00
Poradenská činnost pro oblast Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) na Univerzitě Karlově – část B – Rámcová smlouva na přípravu a vytvoření žádostí o finanční podporu (projektových žádostí) z ESIF - opakování
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 09.11.2015 09.11.2015 14:00
Dodávka 72 kusů počítačových sestav - dodatečné dodávky
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 01.10.2015
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016