Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
"PROVOZNÍ HORSKÉ BOUDY NA MULDĚ"
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 26.10.2022 17:00
FAF UK – Kapalinový chromatograf UHPLC II
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 26.09.2022 24.10.2022 10:00
LFP - Dodávka hlubokomrazicího boxu
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 04.10.2022 09:00
UK2LF - Skladovací kontejner s automatickým doplňováním tekutého dusíku a monitoringem teploty s příslušenstvím
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.09.2022 03.10.2022 09:00
UK - KaM - Dodávka textilu 2022
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.09.2022 29.09.2022 09:00
FSV UK - zajištění přístupu do elektronické databáze ekonomických a finančních dat
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.09.2022 12.10.2022 10:00
PedF – 2022 – Zajištění organizace a administrace veřejné zakázky – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové č. 4, Praha 1 - II
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 11.10.2022 14:00
LF HK - Dodávka 5 ks audiometrů (opakované zadání)
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2022 06.10.2022 10:00
UK 1. LF – Externí analýzy a služby – instrumentální a biologická analýza
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 19.09.2022 21.10.2022 10:00
LF HK – ERDF II – Bed-side ultrazvukové přístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 17.10.2022 09:00
Pořízení stolních počítačů, PTZ kamer, mikrofonů a rozšíření operačních pamětí
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 14.09.2022 03.10.2022 10:00
Úklid budovy – PF UK
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
nadlimitní Prokazování kvalifikace 14.09.2022 17.10.2022 10:00
NOVÉ VÝUKOVÉ CENTRUM 3. LF UK
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem návrhů 12.09.2022 28.11.2022 12:00
UK2LF - Konfokální mikroskop s patch-clampem a měřením intracelulárního vápníku
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 10.10.2022 09:00
FAF UK – Koncentrátor centrifugy s integrovanou membránovou vývěvou
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 07.09.2022 10.10.2022 10:00
všechny zakázky