Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK 1.LF - Půdní vestavba U Nemocnice 5 – vybavení nábytkem
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 28.03.2023 18.04.2023 10:00
UK 1. LF – Průtokový cytometr
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 27.03.2023 02.05.2023 10:00
UK 1.LF - Kity pro sekvenování - opakování
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 24.03.2023 24.04.2023 10:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.03.2023 03.04.2023 11:00
UK2LF - Vysokokapacitní stolní sekvenátor využívající technologii masivně paralelního sekvenování, vhodný pro mikrobiální genomiku a metagenomiku
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2023 18.04.2023 10:00
PedF – 2023 – Výměna oken v budově PedF UK – Brandýs na d Labem, Královická 915
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.03.2023 27.03.2023 14:00
UK - KaM - Dodávka elektrospotřebičů 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Hodnocení 13.03.2023 29.03.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace na dodání telemetrického systému pro sledování fyziologických parametrů malých hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2023 22.03.2023 10:00
PedF – Nákup tonerů 2023/2024
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 10.03.2023 24.03.2023 12:00
UK 1.LF - Skleněné stěny ordinací Stomatologické kliniky v 3.NP budovy 1.LF UK, Kateřinská 32
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 08.03.2023 23.03.2023 10:00
FSV UK – Rekonstrukce Děkanátu v budově FSV UK Jinonice – projektová příprava
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 03.03.2023 15.03.2023 12:00
UK - KaM – Zprovoznění menzy Jednota – část I. Zdravotechnika opakování
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.02.2023 06.03.2023 10:00
Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 22.02.2023 06.04.2023 10:00
LF HK – NPO: AV technika – vysílací věže
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Hodnocení 16.02.2023 20.03.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace (2) – UK – Výstavba Kampusu Albertov – Biocentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Hodnocení 14.02.2023 28.02.2023 10:00
všechny zakázky