Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UniMeC - II. etapa - zhotovitel stavby 2
nadlimitní Příjem nabídek 15.02.2019 25.03.2019 10:00
UniMeC - II. etapa - odvoz ornice
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.02.2019 25.02.2019 08:00
LFP - dodávky biomodelů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.02.2019 22.02.2019 08:00
UK-LF3-Mikrochirurgické nástroje 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.02.2019 19.02.2019 10:00
PedF – Nákup spotřebního materiálu pro kancelářské stroje a servis kancelářských strojů na roky 2019/2020
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.02.2019 19.02.2019 10:00
LFP - "FIND - přístrojové vybavení 1"
nadlimitní Příjem nabídek 04.02.2019 08.03.2019 08:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - Zdravotnické vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 30.01.2019 04.03.2019 10:00
EFSA-CDN - Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2019 04.03.2019 10:00
EFSA-CDN – Hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2019 27.02.2019 10:00
Konzole pro spektroskopii kvadruplové rezonance (NQR) 2
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2019 28.02.2019 10:00
Vybudování experimentální dietní kuchyně - Část 1
podlimitní Příjem nabídek 24.01.2019 21.02.2019 10:00
UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Audiovizuální technika
podlimitní Hodnocení 20.01.2019 13.02.2019 10:00
RUK - Centrum Krystal - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2019
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 18.01.2019 30.01.2019 10:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Kapalinový preparativní chromatograf Autopurification System v rámci projektu MOLABI-PL
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 04.03.2019 09:00
FaF UK - Dodávka příslušenství k přístroji Flash chromatograf Büchi v rámci projektu MOLABI-PL I
nadlimitní Příjem nabídek 16.01.2019 18.02.2019 10:00
všechny zakázky