Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
„Dodávka zdravotnického spotřebního materiálu a chemikálií“
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.02.2018 09.03.2018 10:00
LF HK – FANTOM - Stacionární preklinický dentální simulátor
nadlimitní Příjem nabídek 19.02.2018 21.03.2018 10:00
LF HK - Pořízení genetického analyzátoru (sekvenátoru nové generace) a motorizovaného rotačního mikrotomu
nadlimitní Příjem nabídek 16.02.2018 21.03.2018 14:00
RUK – ÚVT – Technologická obměna počítačového vybavení výukových prostor ve vybraných lokalitách Univerzity Karlovy
nadlimitní Příjem nabídek 12.02.2018 22.03.2018 14:00
UK FTVS – Rekonstrukce kongresového sálu a tělocvičny ve 2. NP objektu F v areálu Veleslavín
podlimitní Příjem nabídek 11.02.2018 13.03.2018 14:00
PedF – Telefonní ústředna 2
VZ malého rozsahu Hodnocení 07.02.2018 20.02.2018 13:00
LF HK – CORE FACILITIES – Vysokofrekvenční diagnostický ultrazvukový přístroj pro vyšetřování malých laboratorních zvířat
nadlimitní Příjem nabídek 07.02.2018 19.03.2018 10:30
PedF - Nákup trinokulárního mikroskopu a kompatibilní kamery
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.02.2018 16.02.2018 10:00
IT vybavení pro FaF UK
nadlimitní Příjem nabídek 05.02.2018 12.03.2018 10:00
LFP - "UniMeC - II. etapa - archeologický výzkum"
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.02.2018 19.02.2018 08:00
Projekt „Vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu“ – dodávka strojů a zařízení
podlimitní Příjem nabídek 01.02.2018 02.03.2018 11:00
Porodnický trenažér II.
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 21.02.2018 10:00
PedF – Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny a servis tiskáren 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 01.02.2018 14.02.2018 10:00
UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017 - opakování
podlimitní Hodnocení 31.01.2018 16.02.2018 10:00
FaF UK – Systém RTCA xCELLigence DP
nadlimitní Příjem nabídek 29.01.2018 06.03.2018 11:00
všechny zakázky