Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Oprava rozvodny NN a trafostanice ve SC Hostivař - III.
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 18.07.2018 30.07.2018 10:00
Sportovní vybavení posilovny – opakování II
podlimitní Příjem nabídek 17.07.2018 02.08.2018 14:00
LF HK – stavební úpravy Simulačního centra II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.07.2018 08.08.2018 10:00
PedF - Nákup repasovaných notebooků do studovny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2018 27.07.2018 13:00
LF HK – FANTOM - Pořízení simulačních modelů a trenažerů vč. náhradních dílů
nadlimitní Příjem nabídek 13.07.2018 15.08.2018 11:00
PedF – Modernizace studovny_2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.07.2018 23.07.2018 14:00
UK-FF – Pořízení ICT – opakování I.
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 14.08.2018 10:00
LF HK - Pořízení sklíčkového skeneru pro tvorbu digitálních mikroskopických preparátů včetně příslušného SW
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 13.08.2018 12:00
Dodávka AV techniky pro Právnickou fakultu Univerzity Karlovy – projekt 2255
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2018 10.08.2018 09:30
FSV UK - Nákup tiskáren a kopírek pro vybavení sdílených prostor pro studenty FSV UK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2018 23.07.2018 10:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka koncentrátoru pro odpařování kapalných vzorků
nadlimitní Příjem nabídek 03.07.2018 08.08.2018 10:00
Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu
podlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 23.07.2018 09:30
LF HK - CORE FACILITIES - Spektrofotometry
nadlimitní Příjem nabídek 02.07.2018 06.08.2018 10:30
RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury – II
nadlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 31.07.2018 13:00
PedF - ICT vybavení
podlimitní Příjem nabídek 29.06.2018 19.07.2018 12:00
všechny zakázky