Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – SBZ – Nákup respirátorů FFP2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2022 03.02.2022 10:00
UK - 1.LF - Instalace systému VZT a klimatizace, Studničkova 2 (opakování)
podlimitní Příjem nabídek 26.01.2022 15.02.2022 14:00
UK 1.LF - Dodávky drogistického zboží, úklidových a čisticích prostředků realizované prostřednictvím náhradního plnění - 3. opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 26.01.2022 08.02.2022 11:00
FAF UK - Biohazardní box třídy II
nadlimitní Příjem nabídek 25.01.2022 25.02.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina – únor 2022
VZ malého rozsahu Hodnocení 19.01.2022 27.01.2022 10:00
ÚJOP - Stínící technika
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 13.01.2022 02.02.2022 08:00
UK - ETF - Generální rekonstrukce budovy ETF, Černá 9
podlimitní Příjem nabídek 10.01.2022 16.02.2022 10:00
LF HK – InoMed – Laminární box
nadlimitní Příjem nabídek 07.01.2022 08.02.2022 10:00
Výstavba provizorní menzy (2)
podlimitní Hodnocení 04.01.2022 21.01.2022 12:00
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami – opakování II
nadlimitní Hodnocení 22.12.2021 24.01.2022 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Zvěřina – I.Q 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2021 23.12.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Drůbeží maso I. Q 2022
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 15.12.2021 23.12.2021 10:00
CU Rectorate Central Library – Programming Services for Digital Repository of CU
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.12.2021 24.01.2022 10:00
LF HK - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím (opakované zadání)
nadlimitní Hodnocení 08.12.2021 14.01.2022 10:00
Rámcová dohoda na dodávky kryogenních kapalin pro Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy
nadlimitní Hodnocení 03.12.2021 03.01.2022 09:00
všechny zakázky