Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
VZ - stavební práce 2 - fyziologie. biochemie, molekulární biologie, histologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 21.05.2018 04.06.2018 12:00
PedF – Pořízení vybavení biomechanické laboratoře +1x projekční plátno a 1x přenosný dataprojektor
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2018 29.05.2018 11:00
LF HK - CORE FACILITIES - Optický zobrazovač pro malá laboratorní zvířata
nadlimitní Příjem nabídek 16.05.2018 21.06.2018 10:30
ÚJOP - Nákup vnitřního vybavení - matrace
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 22.05.2018 09:00
Ideový a grafický návrh a realizace expozice Univerzity Karlovy pro účely veletrhů pomaturitního vzdělávání Gaudeamus Brno a Gaudeamus Praha
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2018 25.06.2018 10:00
„UK FF – Nákup knih“
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 11.06.2018 09:00
"UK FF – Pořízení ICT"
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 13.06.2018 10:00
RUK – SBZ – Revitalizace atletického oválu a souvisejících sportovišť ve SC Hostivař
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 30.05.2018 10:30
RUK – SBZ – Rekonstrukce povrchu sportovní haly ve SC Hostivař
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 30.05.2018 10:00
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka sportovního vybavení pro Farmaceutickou fakultu a Lékařskou fakultu v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 19.06.2018 09:00
Podpora rozvoje studijního prostředí na Univerzitě Karlově - dodávka audio video vybavení pro LF/FaF v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 19.06.2018 10:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – stavební práce - oprava skleníků na zahradě léčivých rostlin
podlimitní Příjem nabídek 14.05.2018 01.06.2018 09:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Pořízení ICT
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2018 14.06.2018 09:00
PedF – Zařízení pro záznam, uchování a editaci obrazu a zvuku
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.05.2018 24.05.2018 12:00
RUK – ÚVT – náhrada L3 přepínačů univerzitní sítě, zkvalitnění LAN infrastruktury
nadlimitní Příjem nabídek 10.05.2018 14.06.2018 10:00
všechny zakázky