Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.28 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - modernizace výtahů v Šafránkově pavilonu
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.09.2018 11.10.2018 12:00
LFP - speciální HW, SW a TV
podlimitní Příjem nabídek 07.09.2018 26.09.2018 10:00
UK-FF - Přenosný miniaturizovaný terestrický 3D laserový skenovací systém
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 06.09.2018 14.09.2018 10:00
UK-FF - Dodávka serveru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.09.2018 05.10.2018 10:00
RUK - Centrum Krystal - Údržba topné soustavy
podlimitní Příjem nabídek 05.09.2018 24.09.2018 14:00
RUK – SBZ – Modernizace a doplnění CCTV, EPS a EZS areálu Karolina - část EPS a EZS
podlimitní Příjem nabídek 04.09.2018 24.09.2018 10:00
LFP - "FIND - přestavba skladu na laboratoř"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.09.2018 26.09.2018 08:00
3. LFUK - Dodávka přístroje – vybavení laboratoře Ústavu hygieny, oddělení analytických metod
VZ malého rozsahu Hodnocení 31.08.2018 07.09.2018 12:00
UK FF Tiskové služby pro KREAS
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.08.2018 17.09.2018 17:00
UK KAM - Zateplení koleje Na Větrníku, Praha
podlimitní Příjem nabídek 23.08.2018 01.10.2018 14:00
Praní prádla pro koleje v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.08.2018 03.09.2018 13:00
FaF UK – Kapalinový preparativní chromatograf
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2018 01.10.2018 10:00
EFSA-CDN - Preparativní chromatograf s ELSD a UV detekcí
nadlimitní Příjem nabídek 23.08.2018 01.10.2018 11:00
LF HK - Spektrofotometry UV/VIS
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 23.08.2018 11.09.2018 10:00
ÚJOP - Propagační předměty
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.08.2018 11.09.2018 09:00
všechny zakázky