Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - U2 vybavení – Vybavení pitevního traktu - opakování
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 20.12.2021 09:00
LFP - U2 vybavení – Dodávka AV techniky – interaktivní tabule - opakovaná
nadlimitní Příjem nabídek 19.11.2021 20.12.2021 09:00
UK-FF – KREAS: Radiouhlíkové datování archeologických materiálů / UK-FF – KREAS: Radiocarbon dating of archaeological materials
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 11:00
Část 22 (Laboratorní přístroje IV.)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 21 (Laboratorní přístroje III.)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 20 (Laboratorní přístroje II.)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 19 (Výukové modely)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 18 (Přístroje výukové kuchyně a další domácí spotřebiče)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 17 (Fluorescenční mikroskop)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 16 (Vyšetřovací přístroje II)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 15 (Vyšetřovací přístroje I)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 14 (Trenažery)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 13 (Sušárny a termostaty)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 12 (Tělesný analyzátor)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
Část 11 (Holografický mikroskop)
nadlimitní Příjem nabídek 18.11.2021 20.12.2021 09:00
všechny zakázky