Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP – Dodávka rukavic
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.05.2021 24.05.2021 09:00
FaF UK - Úklidové služby 2021-2023
nadlimitní Příjem nabídek 11.05.2021 11.06.2021 10:00
UK - KaM - Rekonstrukce a oprava střech kolejí Na Kotli v Hradci Králové - opakování
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 25.05.2021 10:00
Právní služby pro FSV UK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.05.2021 24.05.2021 10:00
FAF UK - Přístroj pro výrobu destilované a ultračisté vody
nadlimitní Příjem nabídek 07.05.2021 08.06.2021 10:00
RUK - OSZS - Dodávka ručního papíru na diplomy Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.05.2021 24.05.2021 10:00
UK-FF – KREAS: Pořízení nábytku
podlimitní Příjem nabídek 06.05.2021 25.05.2021 11:00
UK - LF3 - Fluorescenční mikroskop s kamerovým systémem
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.05.2021 31.05.2021 10:00
PedF – 2021 - Pořízení repasovaných počítačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 05.05.2021 14.05.2021 11:00
Rámcová smlouva dodávka IT
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 20.05.2021 09:00
Předběžná tržní konzultace: RUK - ÚKUK - Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.05.2021 24.05.2021 12:00
Nákup notebooků a dalšího ICT vybavení
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 03.05.2021 17.05.2021 10:00
FaF UK - Mikroskopy
nadlimitní Příjem nabídek 29.04.2021 31.05.2021 10:00
UK-FF – Správa informačních systémů FF UK 2021-2024
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.04.2021 11.05.2021 12:00
UK FTVS - Virtuální pitevní stůl
podlimitní Hodnocení 27.04.2021 13.05.2021 15:00
všechny zakázky