Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
FAF UK – OSTRAHA OBJEKTŮ
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
below-the-threshold Receipt of tenders 01.12.2023 19.12.2023 10:00
LFP - Dodávka ICT pro rok 2024 formou náhradního plnění
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
below-the-threshold Receipt of tenders 01.12.2023 19.12.2023 09:00
UK-KaM - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
below-the-threshold Receipt of tenders 30.11.2023 18.12.2023 10:00
UK 1. LF – Vědecká kamera pro kvantitativní měření intenzity světla fluorescence a bioluminescence k zobrazovači In-Vivo Xtreme
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 29.11.2023 07.12.2023 10:00
UK2LF - Dodávka a montáž mrazicích boxů pro zemřelé včetně manipulačního zvedacího vozíku
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 28.11.2023 06.12.2023 09:00
UK 1. LF – Datová úložiště (3ks)
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 27.11.2023 12.12.2023 10:00
UK 1.LF - Dodávka výukového systému a integrační platformy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 24.11.2023 28.12.2023 10:00
UK 1. LF – Lékařský světelný mikroskop s kamerou s vyšším rozlišením
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 24.11.2023 13.12.2023 11:00
UK 1. LF – Vzpřímený badatelský mikroskop
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 24.11.2023 19.12.2023 10:30
UK2LF - Tahač mikrokapilár
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 24.11.2023 04.12.2023 10:00
„UK FTVS – NPO – Modernizace učebny U5“
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
below-the-threshold Receipt of tenders 23.11.2023 08.12.2023 14:00
UK 1. LF – Monitorovací systém pacienta na jednotce intenzivní péče
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 21.11.2023 01.12.2023 10:30
UK 1. LF – Přístroj pro automatizované odebírání krve u laboratorních potkanů
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Receipt of tenders 21.11.2023 08.12.2023 10:00
UK 1. LF – Zařízení pro nahrávání, streamování a archivaci průběhu lékařského zákroku z připojených modalit na operačních sálech
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Evaluation 21.11.2023 01.12.2023 10:00
„UK FTVS – NPO – Centrální switch“
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
below-the-threshold Receipt of tenders 20.11.2023 06.12.2023 09:00
all public contracts