Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK-KAM – SYSTÉM INVENTARIZACE MAJETKU S VYUŽITÍM 2D KÓDU A NAPOJENÍM NA IS MÚZO-JASU
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 23.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka mobilní aplikace UK pro studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK - ÚVT - Dodávka zabezpečeného systému pro ukládání a vyhodnocování událostí ze SIEM
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.05.2024 30.05.2024 10:00
UK 1. LF – Multiplexový zobrazovací systém pro studium buněk a tkání
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 21.05.2024 25.06.2024 10:00
UK-KaM-Dodávky kancelářských potřeb a tonerů pro Koleje a menzy UK
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.05.2024 06.06.2024 08:00
UK – Výstavba Kampusu Albertov – poskytnutí CDE
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 27.05.2024 12:00
RUK - ÚVT - Upgrade HW infrastruktury - opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 27.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace – MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 17.05.2024 03.06.2024 23:59
UK 1. LF - Předběžná tržní konzultace na dodávku chromatografického přístroje
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 31.05.2024 23:59
LFP - Sestava pro kontinuální snímání, záznam a analýzu krevního tlaku a EKG
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.05.2024 02.06.2024 09:00
UK 1. LF – Zobrazovací systém očního pozadí hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.05.2024 31.05.2024 10:00
Rukavicový box
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.05.2024 12.06.2024 10:00
RUK – ÚVT – Doplnění prvků infrastruktury pro zajištění zákonných povinností realizovaných elektronickou spisovou službou
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 12:30
RUK – ÚVT – Integrace agendy studia na elektronický systém spisové služby Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 13.05.2024 24.05.2024 12:00
Rekonstrukce koupelen kolej Hvězda
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 13.05.2024 29.05.2024 07:00
všechny zakázky