Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 2.35 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Malování chodeb na koleji Hvězda
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2018 22.11.2018 13:00
UK-FF - Notebooky pro lingvistický výzkum
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2018 21.11.2018 10:00
EFSA-CDN - Přístroj pro měření interakcí biomolekul na bázi termoforézy s červeným a modrým laserem
nadlimitní Příjem nabídek 06.11.2018 07.12.2018 10:00
PedF – ICT vybavení pro mobilní učebny – 2. výzva
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 16.11.2018 14:00
RUK - Centrum Krystal - oprava omítek garáží
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.11.2018 16.11.2018 09:00
RUK – ÚDAUK – Archivní informační systém
nadlimitní Prokazování kvalifikace 29.10.2018 28.11.2018 10:00
LF HK - CORE FACILITIES – PCR systém
nadlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 29.11.2018 09:00
LFP - speciální HW, SW, TV a audio
podlimitní Příjem nabídek 29.10.2018 29.11.2018 08:00
UK FF Tiskové služby pro KREAS - opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2018 09.11.2018 17:00
Dodávka SEM Mikroskopu
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2018 26.11.2018 10:00
EFSA-CDN - Instrumentace pro superkritickou fluidní extrakci (SFE)
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2018 27.11.2018 10:00
EFSA-CDN - Instrumentace pro ultravysokoúčinnou superkritickou fluidní chromatografii (UHPSFC)
nadlimitní Příjem nabídek 25.10.2018 27.11.2018 11:00
LF HK – CORE FACILITIES – Vybavení a zařízení do vivária
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2018 26.11.2018 10:30
Likvidace odpadu Praha, Plzeň a Hradec Králové
nadlimitní Příjem nabídek 22.10.2018 06.12.2018 10:00
LFP - "FIND - přestavba skladu na laboratoř 2"
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 22.10.2018 19.11.2018 09:00
všechny zakázky