Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - Informační stravovací systém
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 15.12.2022 09:00
RUK - SBZ - Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb v roce 2023
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.12.2022 19.12.2022 10:00
Oborové databáze pro FSV UK
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
podlimitní V jednání 07.12.2022 08.12.2022 18:00
Rámcová smlouva na dodávky kancelářských potřeb pro MFF UK
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 01.12.2022 21.12.2022 13:00
Část 10 Elektrofyziologická jednotka mikroskopu
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 9 Fázový modulátor obrazu na bázi tekutých krystalů
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 8 Výkonný objektiv pro in vivo měření ve dvoufotonovém a trojfotonovém režimu
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 7 Software pro kompletní kontrolu celého mikroskopu
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 6 Přídavná jednotka pro zobrazování fluorescenčního vyhasínání (FLIM)
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 5 Vysoce citlivé detektory s předzesilovači (2 ks)
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 4 Motorizovaný stolek mikroskopu pro in vivo experimenty
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 3 Centrální řídící a data akviziční karta mikroskopu s konektorovým boxem
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 2 Zařízení pro skenování laserovým svazkem (2ks)
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
Část 1 Velký antivibrační stůl pro umístění dvou in vivo mikroskopů, laserů a další optiky
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 30.11.2022 05.01.2023 10:00
UK2LF - Modulární dvoufotonový mikroskop se strukturovanou iluminací
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
nadlimitní Zadávání 30.11.2022
všechny zakázky