Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.98 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK FF Terénní sběr dat pro projekt NAKI DG18P02OVV043
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 17.05.2018 11:00
PedF – Modernizace jazykové laboratoře
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 25.04.2018 10.05.2018 11:00
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) - opakování
podlimitní Příjem nabídek 25.04.2018 16.05.2018 13:00
ZSP na LFP - přístrojové vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 23.04.2018 24.05.2018 08:00
FSV UK - KAMEROVÉ VYBAVENÍ ATELIÉRU
podlimitní Příjem nabídek 20.04.2018 11.05.2018 10:00
ZSP na LFP - softwarové modely břišních a hrudních operací
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.04.2018 02.05.2018 14:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulátor ultrazvukového vyšetření srdce
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 23.05.2018 10:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Anatomický plastinovaný model
nadlimitní Příjem nabídek 18.04.2018 23.05.2018 10:30
Sportovní vybavení posilovny
podlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 09.05.2018 14:00
Rámcová dohoda na nákup spotřebního materiálu pro tiskárny a kopírky – tonery
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.04.2018 25.04.2018 10:00
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s kapilární elektroforézou
nadlimitní Příjem nabídek 17.04.2018 24.05.2018 10:00
LF HK – Pořízení laboratorních mikroskopů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 27.04.2018 12:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Síťové prvky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.04.2018 02.05.2018 10:00
LFP - "Dodávka ICT pro 2018/2019 formou náhradního plnění"
podlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 03.05.2018 08:00
Zkvalitnění studijního prostředí na FaF UK v Hradci Králové – dodávka dvou thermocyklerů
nadlimitní Příjem nabídek 13.04.2018 21.05.2018 10:00
všechny zakázky