Tento E-ZAK je napojen na eKomunikaci S cílem zlepšit prostředí pro zadávání veřejných zakázek v České republice byla do tohoto E-ZAKu přidána podpora eKomunikace. Ta umožňuje dodavatelům komunikovat se zadavateli využívajícími tento E-ZAK (a všechny další připojené nástroje) z jednoho místa – Portálu Dodavatele.

Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
UK 1. LF - Zajištění ostrahy objektu Kateřinská 1. LF Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 20.05.2022 03.06.2022 10:00
UK KaM – Provozování tepelných zdrojů 2022/2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 19.05.2022 03.06.2022 10:00
FAF UK – Cirkulační chladící zařízení pro vakuové odparky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2022 17.06.2022 10:00
FAF UK – Automatizovaný sytém pro Flash Chromatografii s DAD detekcí a automatickým převodem TLC na gradient
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2022 17.06.2022 10:00
RUK – ÚVT – Leasing a následná koupě monitorovacího systému na perimetru PASNET
Univerzita Karlova, Rektorát
below-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2022 07.06.2022 10:00
FAF UK – 4-kanálový optický agregometr
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 06.05.2022 06.06.2022 10:00
UK – KaM - Nákup kuchyňského vybavení pro menzu UniMeC Plzeň
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
below-the-threshold Receipt of tenders 04.05.2022 24.05.2022 10:00
Centrální nákup xerografického papíru na rok 2022
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluation 27.04.2022 12.05.2022 10:00
„VÝBĚR PROVOZOVATELE STRAVOVACÍHO PROVOZU A MENZY V BUDOVĚ UK FTVS“
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
not under the Act regime Awarding 25.04.2022 20.05.2022 17:00
LFP - U2 - DM - Dodávka gastro vybavení 2. etapa
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Evaluation 21.04.2022 02.05.2022 10:00
LFP - Úklid kampusu UniMeC
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
below-the-threshold Evaluated 19.04.2022 05.05.2022 10:00
UK 1.LF - Přeprava těl zemřelých určených pro potřeby vědy, výzkumu a k výukovým účelům pro Anatomický ústav 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
below-the-threshold Evaluation 13.04.2022 05.05.2022 10:00
ÚJOP - Dodávka serverů
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
small-scale public contract Evaluated 07.04.2022 05.05.2022 08:00
FSV UK- IT vybavení (serverové a síťové prvky)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
above-the-threshold Evaluation 04.04.2022 09.05.2022 12:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Uzeniny – duben - srpen 2022 OPAKOVANÁ
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Evaluated 31.03.2022 11.04.2022 11:00
all public contracts