Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Přístup k elektronické verzi časopisu Nature
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2018 23.01.2018 10:00
Přístup k elektronické verzi časopisů New England Journal of Medicine
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.01.2018 23.01.2018 10:00
UK – SBZ – Revitalizace objektů areálu Karolina – Rekonstrukce chodeb rektorátu a výukové části – Projektová dokumentace
podlimitní Příjem nabídek 09.01.2018 29.01.2018 09:00
LFP - "Úklid experimentálních laboratoří a Modré posluchárny Lékařské fakulty v Plzni"
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 08.01.2018 16.01.2018 08:00
Tandemový hmotnostní spektrometr typu trojitého kvadrupólu ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Příjem nabídek 02.01.2018 26.02.2018 14:00
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a s určením správné a přesné hmoty ve spojení s ultra-vysokoúčinnou kapalinovou chromatografií
nadlimitní Příjem nabídek 29.12.2017 26.02.2018 13:00
ÚJOP – Učebnice 2018
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 27.12.2017 09.01.2018 10:00
LF HK - CORE FACILITIES - Hmotnostní detektor (QQQ MS) a UHPLC systém
nadlimitní Příjem nabídek 20.12.2017 31.01.2018 10:30
Nákup kancelářského materiálu 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.12.2017 15.01.2018 10:00
Nákup spotřebního materiálu pro tiskárny 2018
VZ malého rozsahu Hodnocení 14.12.2017 11.01.2018 10:00
UK SBZ – REKONSTRUKCE KOLEJE ARNOŠTA Z PARDUBIC e. č. zakázky EDS 133D21E00-0034
podlimitní Hodnocení 11.12.2017 17.01.2018 14:00
ÚJOP – Konzultační činnost, reporting - CIEE
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 11.12.2017 19.12.2017 10:00
IT vybavení pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.12.2017 19.12.2017 14:00
,,LF HK - Pořízení hardwaru - servery pro zajištění infrastruktury virtualizace“
nadlimitní Hodnocení 05.12.2017 15.01.2018 10:00
UK — ICT, přístroj a zařízení 2017, 3/1 - Seahorse XFe24 Analyzer
podlimitní Hodnocení 27.11.2017 09.01.2018 10:00
všechny zakázky