Public contracts of Univerzita Karlova

On this site you will find overview of published public contracts of the contracting authority Univerzita Karlova.

Not signed in users have access to basic information of public contracts and to procurement documents and its explanation in the case that these are provided with unrestricted and full direct remote access. After signing in contractors have the opportunity to interact within the relevant procurement procedures. If you are a contractor and do not have an account in the E-ZAK system yet, please sign up.

The E-ZAK system is certified by regulation no. 260/2016 Coll. in which are laid down detailed conditions relating to electronic tools and electronic acts performed in procurement of public procurement procedures and details on the certificate of conformity.

Detailed information about using the system can be found in user's manual (pdf, 3.98 MB).

In case of questions or troubles you can contact .

Ongoing public contracts

Quick filter: receipt of tenders | receipt of requests to participate
Title
Contracting authority
Public procurement regime Procurement procedure phase Date of commence [i] Time limit for tenders / requests
UK-KAM – SYSTÉM INVENTARIZACE MAJETKU S VYUŽITÍM 2D KÓDU A NAPOJENÍM NA IS MÚZO-JASU
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 23.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK – ÚVT – Dodávka mobilní aplikace UK pro studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 22.05.2024 03.06.2024 10:00
RUK - ÚVT - Dodávka zabezpečeného systému pro ukládání a vyhodnocování událostí ze SIEM
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 22.05.2024 30.05.2024 10:00
UK 1. LF – Multiplexový zobrazovací systém pro studium buněk a tkání
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
above-the-threshold Receipt of tenders 21.05.2024 25.06.2024 10:00
UK-KaM-Dodávky kancelářských potřeb a tonerů pro Koleje a menzy UK
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
small-scale public contract Receipt of tenders 20.05.2024 06.06.2024 08:00
UK – Výstavba Kampusu Albertov – poskytnutí CDE
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 27.05.2024 12:00
RUK - ÚVT - Upgrade HW infrastruktury - opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 27.05.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace – MEPHARED 2 – dodávka laboratorního nábytku a dalšího vybavení
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
above-the-threshold Receipt of tenders 17.05.2024 03.06.2024 23:59
UK 1. LF - Předběžná tržní konzultace na dodávku chromatografického přístroje
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 31.05.2024 23:59
LFP - Sestava pro kontinuální snímání, záznam a analýzu krevního tlaku a EKG
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
small-scale public contract Receipt of tenders 17.05.2024 02.06.2024 09:00
UK 1. LF – Zobrazovací systém očního pozadí hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 16.05.2024 31.05.2024 10:00
Rukavicový box
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
small-scale public contract Receipt of tenders 15.05.2024 12.06.2024 10:00
RUK – ÚVT – Doplnění prvků infrastruktury pro zajištění zákonných povinností realizovaných elektronickou spisovou službou
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluation 13.05.2024 24.05.2024 12:30
RUK – ÚVT – Integrace agendy studia na elektronický systém spisové služby Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Rektorát
small-scale public contract Evaluation 13.05.2024 24.05.2024 12:00
Rekonstrukce koupelen kolej Hvězda
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
below-the-threshold Receipt of tenders 13.05.2024 29.05.2024 07:00
all public contracts