Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
3. kolo předběžné tržní konzultace pro VZ s názvem RUK - OV - Dodávka, podpora a rozvoj CAFM systému na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.07.2024 01.09.2024 23:59
RUK - UK Point - Energetický audit energetického hospodářství UK
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 12.07.2024 06.08.2024 10:00
FAF UK – dodávka přenosného plynového chromatografu pro měření v terénu
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 12.08.2024 10:00
FAF UK – dodávka manifoldu pro aplikaci pozitivního tlaku
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 12.08.2024 10:00
FAF UK – dodávka dvoupístového HPLC čerpadla kompatibilního s Acquity UPC2
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 09.07.2024 12.08.2024 10:00
KTF – Pořízení AV vybavení učeben
Univerzita Karlova, Katolická teologická fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 09.07.2024 24.07.2024 10:00
RUK - SBZ - Zajištění instalace, oprav a provozuschopnosti souborů slaboproudých rozvodů včetně koncových zařízení a silnoproudého vedení
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 23.07.2024 10:00
Rámcová dohoda na poskytování drobných stavebních prací
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 08.08.2024 10:00
UK 1. LF – Sběr a analýza dat z projektu SHARE
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 22.07.2024 10:00
UK 1. LF – Dodávka 2 kryostatů pro Banku biologického materiálu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 04.07.2024 24.07.2024 10:00
UK 1. LF – Dodávka tkáňového procesoru pro Banku biologického materiálu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 18.07.2024 10:00
UK 1. LF – Dodávka montovacího automatu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.07.2024 18.07.2024 10:00
Provedení pyrotechnického průzkumu na staveništi Kampusu Albertov – Biocentrum
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 02.07.2024 12.07.2024 12:00
ÚJOP – Nákup IT techniky
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.07.2024 17.07.2024 10:00
E-shop Nakladatelství Karolinum
Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum
nadlimitní Příjem nabídek 01.07.2024 05.08.2024 10:00
všechny zakázky