Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Rámcová smlouva na nákup běžné výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.11.2017 28.11.2017 10:00
LFP - IZ - Klientská licence pro virtualizaci desktopů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.11.2017 23.11.2017 08:00
Sequential injection chromatography II
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 20.12.2017 14:00
UK-FF – Velké posluchárny – Volný interiér II.
podlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 01.12.2017 12:00
Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 15.12.2017 10:00
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 10.11.2017
RUK SBZ - Zajištění stěhovacích služeb a nákladní dopravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.11.2017 21.11.2017 14:00
Projektová dokumentace pro projekt MEPHARED II
nadlimitní Příjem nabídek 03.11.2017 28.11.2017 10:00
UK-FF – ICT, přístroje a zařízení 2017
podlimitní Hodnocení 30.10.2017 14.11.2017 14:00
PedF – Telefonní ústředna
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.10.2017 07.11.2017 10:00
LFP - "UniMeC - II. etapa - kácení dřevin"
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.10.2017 13.11.2017 10:00
19/1 AudioVideo technika PFUK I.Č. EDS: 133D21E000042
VZ malého rozsahu Hodnocení 23.10.2017 08.11.2017 09:00
KaM UK - Ostraha objektu - kolej Hvězda
mimo režim ZZVZ Zadávání VZ 23.10.2017 14.11.2017 13:00
Automatický systém na izolaci a přípravu nukleových kyselin (DNA/RNA)
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.10.2017 27.10.2017 10:00
ÚJOP – Prádelní služby - Poděbrady
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 16.10.2017 26.10.2017 10:00
všechny zakázky