Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LF HK - BBMRInv - Tiskárny pro potisk histologických kazet
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 20.06.2024 08.07.2024 10:00
UK 1. LF – Hlubokomrazící box pro Banku biologického materiálu
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 10.07.2024 10:00
RUK - ÚVT - Služby ztotožnění na dálku v prostředí Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 19.06.2024 27.06.2024 10:00
UK – HTF – KA04.2.01 - IT_PhD Infra_učebny L204, L304, L305
Univerzita Karlova, Husitská teologická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 04.07.2024 09:00
LF HK – Ph.D. Infra pro UK – Respirometr s vysokým rozlišením/LF HK – Ph.D. Infra for Charles University – High-Resolution Respirometer
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 19.06.2024 22.07.2024 10:00
UK-KAM – ÚKLIDOVÉ A POMOCNÉ PRÁCE V ZAŘÍZENÍCH KOLEJÍ a MENZ
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Příjem nabídek 14.06.2024 19.07.2024 10:00
UK 1.LF - PODESTÝLKA 2024
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 27.06.2024 10:00
Upgrade of spectrometer NAP-XPS: Plasma decontaminator
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 14.06.2024 26.06.2024 09:00
MFF - Rekonstrukce menzy MS
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Příjem nabídek 13.06.2024 02.07.2024 09:00
UK 1.LF - Přístroj pro vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii HPLC
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 12.06.2024 28.06.2024 10:00
UK KaM - Oprava koupelen Švehlova nová budova
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 11.06.2024 02.07.2024 12:00
UK kaM - Obnova textilu - ložní prádlo, ročníky 2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 18.06.2024 10:00
UK2LF - Rehabilitace v imerzní virtuální realitě
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.06.2024 26.06.2024 09:00
UK KaM - Dodávka textilu 2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Hodnocení 11.06.2024 17.06.2024 10:00
UK 1.LF – Rekonstrukce laboratoří a sanace vlhkosti v 1.PP Anatomického ústavu 1.LF UK
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.06.2024 21.06.2024 10:00
všechny zakázky