Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
RUK – ÚVT – Adaptace pokročilých nástrojů pro podporu digitalizace vybraných procesů studijní agendy
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 17.04.2024 02.05.2024 12:00
FaF – Telemetrický systém měření arteriálního krevního tlaku
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 16.04.2024 20.05.2024 10:00
FAF UK – Ultrazvukový homogenizátor
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 20.05.2024 10:00
FAF UK – dodávka přístrojového vybavení – recirkulační chladící zařízení, 2x membránová vývěva
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 20.05.2024 10:00
UK KaM – Přestavba objektu č.5 na kolej – Praha, Hostivař - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 15.04.2024 23.05.2024 10:00
ÚJOP – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb 2024 – 2027 – opakování
Univerzita Karlova, Ústav jazykové a odborné přípravy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 12.04.2024 29.04.2024 10:00
PF UK – Rekonstrukce učeben
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Příjem nabídek 11.04.2024 30.04.2024 10:00
Předběžná tržní konzultace-Zobrazovací systém s možností fotodokumentace očního pozadí u hlodavců
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 10.04.2024 22.04.2024 10:00
UK KAM – OBNOVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ A KUCHYNĚK, KOLEJ NA VĚTRNÍKU - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 08.04.2024 14.05.2024 10:00
RUK – ÚVT – Rozšíření modulu EWP: IIA7 a dokumenty
Univerzita Karlova, Rektorát
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 23.04.2024 12:00
RUK – ÚVT – Dodávka služeb vytvářejících důvěru – opakované vyhlášení
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Příjem nabídek 05.04.2024 07.05.2024 12:00
UK KaM – Reko sdílených sociálek a kuchyní na 3 blocích, kolej Na Kotli, HK - Zhotovitel stavby
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2024 10.05.2024 10:00
Správa informačních systémů FF UK 2024 - 2027
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 16.04.2024 09:00
PedF – Nákup kancelářského materiálu 2024/2025
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 04.04.2024 19.04.2024 11:00
UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1 - TDS
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2024 06.05.2024 10:00
všechny zakázky