Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.15 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UniMeC - I. etapa - klimatizace a zateplení zařízení odvětrávání 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.04.2019 07.05.2019 08:00
Vyhotovení projektové dokumentace a provedení stavby Rekonstrukce a přístavba Areálu UK Jinonice
nadlimitní Příjem nabídek 15.04.2019 03.06.2019 10:00
Celouniverzitní zakázka na pojišťovacího zprostředkovatele pro Univerzitu Karlovu
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 17.05.2019 10:00
UK-LF3- Systém pro výuku normální a patologické fyziologie
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.04.2019 23.04.2019 10:00
LF HK – MRR – PRSP na UK – Simulační centrum - Zdravotnické vybavení (opakování)
nadlimitní Příjem nabídek 11.04.2019 14.05.2019 09:30
UK – PF Kotelna
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2019 13.05.2019 09:00
UK - 2. LF Dostavba areálu Plzeňská 3. etapa EDS 133D 21E 000004 Aktivní prvky - switche
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 25.04.2019 08:00
UK-LF3- Dodávka interaktivních tabulí
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2019 23.04.2019 10:00
UK-LF3 – Chirurgické nástroje
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 05.04.2019 23.04.2019 10:00
FIND - speciální SW
podlimitní Příjem nabídek 05.04.2019 10.05.2019 10:00
UK – 3.LF – Výměna oken Karlov
podlimitní Příjem nabídek 04.04.2019 25.04.2019 10:00
UK-LF3 - Modulární systém pro kostní frézu, vrtačku a pilu 2
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 04.04.2019 22.04.2019 10:00
InoMed – Temperované CO2 inkubátory do 60 litrů objemu
nadlimitní Příjem nabídek 03.04.2019 13.05.2019 10:00
ÚJOP - Revitalizace interiérů ubytovacích zařízení ÚJOP UK
nadlimitní Příjem nabídek 01.04.2019 21.05.2019 08:00
PedF – Nákup repasovaných počítačů
VZ malého rozsahu Hodnocení 29.03.2019 10.04.2019 10:00
všechny zakázky