Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
UK – PedF – Rekonstrukce malé a velké tělocvičny v Brandýse nad Labem
podlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 03.05.2021 10:30
FAF UK - Thermomixery
nadlimitní Příjem nabídek 12.04.2021 14.05.2021 10:00
UK2LF - Projektová dokumentace na MFB
nadlimitní Příjem nabídek 09.04.2021 17.05.2021 10:00
„ÚJOP - Výběr pojišťovny pro spolupráci při poskytování (cestovního) zdravotního pojištění zahraničním studentům“
VZ malého rozsahu Hodnocení 06.04.2021 16.04.2021 08:00
Dodávky kancelářských potřeb pro FSV UK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 20.04.2021 10:00
Úklidové služby pro FSV UK
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.04.2021 21.04.2021 10:00
UK2LF - Úklidové služby
nadlimitní Příjem nabídek 30.03.2021 17.05.2021 09:00
RUK SBZ – Stavební připravenost pro instalaci nových varhan do Velké auly Karolina
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 29.03.2021 13.04.2021 14:00
Bezbariérová rampa před vstupem do objektu PF UK
VZ malého rozsahu Hodnocení 24.03.2021 09.04.2021 10:00
ÚJOP - Nákup vnitřního vybavení-matrace
VZ malého rozsahu Hodnocení 18.03.2021 09.04.2021 10:00
UK - LF3 – Dodávka nábytku - Karlov
VZ malého rozsahu Hodnocení 17.03.2021 01.04.2021 10:00
FaF UK - CO2 inkubátor
nadlimitní Příjem nabídek 16.03.2021 19.04.2021 10:00
UK-FF – KREAS: Externí analýzy a odběry pro archeologické účely
nadlimitní Příjem nabídek 12.03.2021 19.04.2021 13:00
FAF UK – Diskové pole
nadlimitní Vyhodnoceno 10.03.2021 12.04.2021 10:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR – dodávka plošin pro handicapované
VZ malého rozsahu Hodnocení 10.03.2021 26.03.2021 09:45
všechny zakázky