Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
Část D - Ostatní provozní vybavení
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 24.08.2021 09:00
Část C - Autokláv s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 24.08.2021 09:00
Část B - Dopravník podestýlky
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 24.08.2021 09:00
Část A - Myčka chovných nádob a úpravna vody
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 24.08.2021 09:00
UK2LF - Technologické vybavení zvěřince
nadlimitní Zadávání 23.07.2021
FaF UK – Myčka laboratorního skla
nadlimitní Příjem nabídek 23.07.2021 24.08.2021 10:00
UK FTVS - Renovace výukových učeben
podlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 10.08.2021 10:00
LFP - Sestava nano-kapalinového chromatografu a hybridního hmotnostního spektrometru typu Q-TOF s nano-elektrosprejovou ionizací pro identifikaci a kvantifikaci proteinů
nadlimitní Příjem nabídek 21.07.2021 23.08.2021 09:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina - 2. opakování
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2021 28.07.2021 10:00
ERDF pro VŠ II na UK - VRR – dodávka plošin pro handicapované
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 16.07.2021 02.08.2021 09:00
LF HK - Audiovizuální technika v roce 2021
nadlimitní Příjem nabídek 16.07.2021 19.08.2021 10:00
LF HK - Chlazená stolní centrifuga s příslušenstvím
nadlimitní Příjem nabídek 15.07.2021 23.08.2021 10:00
ÚJOP - Nákup IT
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.07.2021 26.07.2021 08:00
UK - KaM - Dodávka chemie pro gastroprovoz
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.07.2021 26.07.2021 10:00
Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové
nadlimitní Prokazování kvalifikace 08.07.2021 17.08.2021 10:00
všechny zakázky