Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 3.02 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - UniMec II. etapa - vybavení knihovny
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 15.10.2021 29.10.2021 09:00
UK FTVS - Přístrojové vybavení warm-up zóny a tělocvičny pro studenty se specifickými potřebami - opakování
nadlimitní Příjem nabídek 11.10.2021 12.11.2021 10:00
UK - 3LF - Fluorescenční mikroskop s kamerovým systémem II
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.10.2021 21.10.2021 10:00
RUK – SBZ – Rekonstrukce 6NP v objektu Petrská
podlimitní Příjem nabídek 06.10.2021 27.10.2021 10:00
FAF UK – Preparativní a analytická kolona pro preparativní chromatografii v reverzním uspořádání
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 15.11.2021 10:00
FAF UK – Chemická hybridní pumpa
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 05.11.2021 10:00
část 2 (šatny, sklady a ostatní)
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 08.11.2021 09:00
část 1 (sedací nábytek)
nadlimitní Příjem nabídek 05.10.2021 08.11.2021 09:00
LFP – U2 vybavení – opakovaná VZ - sedací nábytek – šatny a sklady
nadlimitní Zadávání 05.10.2021
RUK – ÚKUK – Systém pro podporu akademického psaní a kontrolu originality akademických prací
nadlimitní Prokazování kvalifikace 04.10.2021 04.11.2021 10:00
LF HK - Dodávka 2 ks serveru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 01.10.2021 19.10.2021 10:00
Technický dozor stavebníka (TDS) - MEPHARED 2 - druhá etapa Kampusu Univerzity Karlovy v Hradci Králové - opakované řízení
nadlimitní Prokazování kvalifikace 30.09.2021 01.11.2021 10:00
FaF UK – Mikroanalytické váhy
nadlimitní Příjem nabídek 24.09.2021 26.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Ovoce a zelenina – říjen 2021
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 22.09.2021 01.10.2021 10:00
UK - KaM - Dodávka potravin – Zvěřina – IV.Q
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.09.2021 01.10.2021 10:00
všechny zakázky