Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 6.37 MB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP - Systém měření acidobazické rovnováhy, minerálů a vybraných metabolitů na automatickém POCT analyzátoru
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.08.2020 26.08.2020 09:00
LFP - NCLG - rozšíření serverové infrastruktury
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 07.08.2020 21.08.2020 09:00
LFP - Dodávka hlubokomrazících boxů
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.08.2020 19.08.2020 09:00
Systém pro sekvenování nové generace (NGS)
podlimitní Příjem nabídek 04.08.2020 20.08.2020 09:00
LF HK – Rámcová dohoda na vybavení ICT
nadlimitní Příjem nabídek 03.08.2020 04.09.2020 10:00
PedF - Pořízení interaktivních technologií – 3. výzva
VZ malého rozsahu Hodnocení 30.07.2020 10.08.2020 14:00
LFP - Přístroje pro analýzu buněk v čase
podlimitní Příjem nabídek 30.07.2020 17.08.2020 09:00
LF HK – IRVVIn – Laboratoř molekulární patologie
nadlimitní Příjem nabídek 29.07.2020 31.08.2020 09:30
LF HK – CORE FACILITIES – Běžné laboratorní přístroje II – Laboratoř molekulárně mikrobiologických analýz
nadlimitní Příjem nabídek 28.07.2020 31.08.2020 10:00
Dostavba areálu TPU UK 2. LF - TDI a BOZP
podlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 21.08.2020 10:00
FaF UK – Recirkulační chladící jednotka
nadlimitní Příjem nabídek 27.07.2020 27.08.2020 10:00
Program OriginPro MFF
VZ malého rozsahu Hodnocení 21.07.2020 29.07.2020 10:00
UK-FF - Dodávka úklidových, čistících a hygienických potřeb 2020-2023
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 07.08.2020 12:00
UK - LF3 - Dodávka interaktivních tabulí II
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 04.08.2020 10:00
UK - LF3 - Systém pro výuku normální a patologické fyziologie II
VZ malého rozsahu Hodnocení 20.07.2020 04.08.2020 10:00
všechny zakázky