Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Kopie: UK KaM - Dodávky ovoce a zeleniny pro menzy Praha na týden od 9.10. - 13.10.2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 01.10.2023 06.10.2023 08:00
RUK – ÚVT – Sken zranitelností
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 29.09.2023 09.10.2023 10:00
Laboratorní materiál 11/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 27.09.2023 10.10.2023 10:00
Tiskařské služby 10-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 27.09.2023 09.10.2023 09:00
UK 1. LF – Přístroj pro neinvazivní měření dysfunkce endotelu koronárních tepen metodou reaktivní hyperemie
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 06.10.2023 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 21-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.09.2023 09.10.2023 09:00
Chemikálie 21/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 26.09.2023 09.10.2023 10:00
Chemikálie 20/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 26.09.2023 11.10.2023 10:00
Výzva 2/2023 Nábytek
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 25.09.2023 06.10.2023 10:00
FAF UK – Recirkulační chladicí zařízení pro vakuové odparky
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 25.09.2023 12.10.2023 10:00
Laboratorní materiál 10/2023
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 22.09.2023 04.10.2023 10:00
UK – 1.LF – Zajištění marketingových a komunikačních služeb pro projekt NPO - Národní ústav pro výzkum rakoviny
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 21.09.2023 31.10.2023 10:00
Drobná ICT 07-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 06.10.2023 09:00
AV technika 05-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.09.2023 06.10.2023 09:00
UK KaM – Dodávky zákusků a cukrářských výrobků na přímý prodej bufety UK Praha 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 20.09.2023 04.10.2023 08:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016