Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
Dodávky kancelářských potřeb pro FSV UK
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 02.06.2023 12:00
Dodávka zpracovaných brambor, zeleniny a jiných polotovarů pro menzy UK Praha a Hradec Králové 2-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 26.05.2023 07:00
UK2LF - Spotřební materiál pro tiskárny a kopírky (tonery) formou náhradního plnění
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 19.05.2023 08.06.2023 10:00
LF HK - Rámcová dohoda na dodávky laboratorních králíků
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
nadlimitní Zadáno 18.05.2023 22.06.2023 10:00
Výzva 1/2023
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
podlimitní Zadáno 18.05.2023 29.05.2023 10:00
Laboratorní materiál a chemikálie 10-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 16.05.2023 09.06.2023 09:00
UK 1.LF - Kity pro přípravu knihoven II.
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
nadlimitní Zadáno 16.05.2023 03.07.2023 10:00
Předběžná tržní konzultace pro VZ s názvem RUK - OV - Dodávka, podpora a rozvoj CAFM systému na Univerzitě Karlově
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Hodnocení 16.05.2023 31.05.2023 12:00
UK FTVS - Elektronická časomíra pro přesné měření času na atletických závodech
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
VZ malého rozsahu Hodnocení 12.05.2023 23.05.2023 10:00
FaF UK – Generátor dusíku k TLC MS
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 12.05.2023 31.05.2023 10:00
Dodávka koření pro menzy UK Praha a Hradec Králové
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 18.05.2023 10:00
UK 1. LF – Mikrofluidní systém pro kontrolu kvality DNA/RNA
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 26.05.2023 10:00
Dodávka ovoce a zeleniny pro menzy UK Praha 5-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 11.05.2023 18.05.2023 07:00
FSV UK – Vyhledávání uchazečů o studium na Institutu ekonomických studií
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
VZ malého rozsahu Zadáno 09.05.2023 19.05.2023 12:00
3. LFUK - Dodání tablet placeba pro randomizovanou klinickou studii
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 05.05.2023 18.05.2023 12:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016