Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
AV technika 03-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 21.06.2023 03.07.2023 09:00
Drobná ICT 04-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 21.06.2023 03.07.2023 09:00
LFP – Tvorba nového webu Lékařské fakulty v Plzni – technický dozor
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 30.06.2023 09:00
UK - KaM – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb pro Koleje a menzy UK 02-2023 - Část 2 - Gastro
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 12.07.2023 14:00
UK - KaM – Nákup drogistických, úklidových a hygienických potřeb pro Koleje a menzy UK 02-2023 - Část 1 - Drogerie
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 19.06.2023 12.07.2023 08:00
Předběžná tržní konzultace: Úprava a regulace stávajícího topného systému v objektu UK PF II
Univerzita Karlova, Právnická fakulta
podlimitní Hodnocení 19.06.2023 21.07.2023 23:55
UK - 2. LF - Multifunkční budova (MFB), I.etapa - ZAV
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
podlimitní Vyhodnoceno 15.06.2023 03.07.2023 12:00
LFP - Přístavba, nástavba a stavební úpravy části Šafránkova pavilonu studentské koleje – projekční činnost
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
podlimitní Zadáno 15.06.2023 14.07.2023 10:00
AV technika 02-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 13.06.2023 03.07.2023 09:00
UK KaM – Malování kolejí 2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 21.06.2023 10:00
UK 1. LF – Sběr, svoz a odstranění tříděného odpadu z ústavů a pracovišť 1. LF Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 12.06.2023 23.06.2023 10:00
Tiskařské služby 06-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 08.06.2023 19.06.2023 09:00
UK KaM - Provozování tepelných zdrojů 2023/2024
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 07.06.2023 19.06.2023 10:00
UK KaM – Dodávky zpracované brambory a zelenina a jiných polotovarů pro menzy Praha a Hradec Králové 03-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 06.06.2023 22.06.2023 07:00
UK - PedF - Etapová rekonstrukce objektu M. Rettigové 4, Praha 1
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
nadlimitní V jednání 06.06.2023 23.01.2024 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016