Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
UK FTVS – Zateplení bloku A, B, C, D a modernizace fasády bloků E, F, H v objektu Veleslavín - OPAKOVÁNÍ
Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu
podlimitní Zadáno 14.07.2023 28.08.2023 10:00
UK KaM – Mražené výrobky a rybí maso Hradec Králové 2-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
UK KaM – Dodávky masa pro menzu UK Hradec Králové 3-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 21.08.2023 08:00
UK KaM – Dodávky maso Praha 4-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 14.07.2023 21.08.2023 08:00
Kopie: UK KaM – Koloniál Hradec Králové 2-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
UK KaM – Koloniál Praha 2-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
podlimitní Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
RUK – ÚDAUK – Dodávka automatizované páskové knihovny LTO 2023
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 25.07.2023 12:00
Kopie: Kopie: Kopie: UK KaM – Koloniál – dehydrované výrobky a závařky Hradec Králové 1-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
Kopie: Kopie: UK KaM – Koloniál – dehydrované výrobky a závařky Praha 1-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
Kopie: UK KaM – Koloniál – dochucovací prostředky Hradec Králové 1-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
UK KaM – Koloniál – dochucovací prostředky Praha 1-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 10.08.2023 08:00
Provádění revizí elektrických zařízení a elektroinstalací - JŘBU
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
podlimitní Zadáno 14.07.2023 27.07.2023 09:00
UK-3LF - Monitoring, vytvoření a správa eCRFu pro studii Apnimox EudraCT 2023-000132-30
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 14.07.2023 28.07.2023 12:00
Laboratorní materiál a chemikálie 15-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 13.07.2023 24.07.2023 09:00
LFP – Fantom pro MR – opakování II
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
nadlimitní Zadáno 12.07.2023 14.08.2023 09:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016