Přehled veřejných zakázek

Název
Zadavatel
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení * Lhůta pro nabídky / žádosti
LFP – Přístroje pro stomatologickou kliniku
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 08.06.2023 09:00
UK – KaM – Dodávky mraženého drůbežího masa pro menzy UK Praha 3-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
nadlimitní Zadáno 26.05.2023 09.06.2023 08:00
Laboratorní materiál a chemikálie 11-2023
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 06.06.2023 09:00
RUK - UK Point - Poradenské a konzultační služby související se zabezpečením povinností UK v případě výjezdů a příjezdů zaměstnanců - USA
Univerzita Karlova, Rektorát
VZ malého rozsahu Zadáno 26.05.2023 12.06.2023 10:00
LFP - Napojení areálové kanalizace kampusu UniMeC – TDS a koordinátor BOZP
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 05.06.2023 09:00
UK KaM – Dodávky vajec Praha 2-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 08.06.2023 07:00
UK KaM – Dodávky masa Praha 3-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 08.06.2023 07:00
UK KaM – Dodávky chlazeného drůbežího masa Praha 3 -2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 07.06.2023 07:00
UK KaM – Dodávky drůbežího masa pro menzu UK Hradec Králové 3-2023
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 25.05.2023 09.06.2023 08:00
UK – MFF – Respirium – Dodávka nábytku
Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
VZ malého rozsahu Hodnocení 25.05.2023 07.06.2023 10:00
FAF UK – Koncentrátor vzorků
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 24.05.2023 23.06.2023 10:00
RUK - ÚVT - Mobilní telekomunikační služby pro Univerzitu Karlovu - 2023
Univerzita Karlova, Rektorát
nadlimitní Zadáno 24.05.2023 26.07.2023 10:00
UK - KaM – Nákup mobilních telefonů
Univerzita Karlova, Koleje a menzy
VZ malého rozsahu Zadáno 24.05.2023 06.06.2023 10:00
PedF – 2023 - Pořízení repasovaných počítačů
Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta
VZ malého rozsahu Zadáno 23.05.2023 31.05.2023 13:00
FAF UK – Stolní chlazená centrifuga
Univerzita Karlova, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
podlimitní Zadáno 23.05.2023 12.06.2023 10:00
* Počátek běhu lhůt pro VZ zahájené před 1.10.2016