Veřejné zakázky Univerzity Karlovy

Na těchto stránkách naleznete přehled uveřejněných veřejných zakázek, jejichž zadavatelem je Univerzita Karlova.

Nepřihlášení uživatelé mají přístup k základním informacím o jednotlivých VZ a též zadávací dokumentaci a jejím vysvětlením v případě zpřístupnění neomezeným a přímým dálkovým přístupem. Dodavatelé po přihlášení mají možnost interakce v rámci příslušných zadávacích řízení. Pokud jste dodavatel a nemáte v systému E-ZAK ještě žádný účet, prosím zaregistrujte se.

Systém E-ZAK je certifikován podle vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody.

Podrobné informace o ovládání systému naleznete v uživatelské příručce (pdf, 1.97 MB) a manuálu appletu elektronického podpisu (pdf, 862.47 KB).

V případě dotazů nebo problémů můžete kontaktovat .

Probíhající veřejné zakázky

Rychlý filtr: příjem nabídek | prokazování kvalifikace
Název
Režim VZ Fáze zadávacího řízení Datum zahájení [i] Lhůta pro nabídky / žádosti
ÚJOP – Konzultační činnost, reporting - CIEE
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 11.12.2017 19.12.2017 10:00
Technické zázemí pro Projekt vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu - úložiště a archivace dat
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 08.12.2017 19.12.2017 11:00
IT vybavení pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy
VZ malého rozsahu Příjem nabídek 06.12.2017 15.12.2017 14:00
,,LF HK - Pořízení hardwaru - servery pro zajištění infrastruktury virtualizace“
nadlimitní Příjem nabídek 05.12.2017 15.01.2018 10:00
FSV UK - DODÁVKA SERVERŮ
VZ malého rozsahu Hodnocení 28.11.2017 11.12.2017 10:00
Technické zázemí pro Projekt vytvoření infrastruktury pro Centrum e-learningu - vybavení pro záznam zvuku
VZ malého rozsahu Hodnocení 27.11.2017 08.12.2017 10:00
UK — ICT, přístroj a zařízení 2017, 3/1 - Seahorse XFe24 Analyzer
podlimitní Příjem nabídek 27.11.2017 09.01.2018 10:00
Porodnický trenažér
VZ malého rozsahu Hodnocení 22.11.2017 04.12.2017 10:00
ÚJOP – Prodloužení licencí antivirového a zálohového programu
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 21.11.2017 30.11.2017 10:00
Přístroje pro laboratoře molekulární biologie a histologie, praktikárnu anatomie, praktikárnu fyziologie
nadlimitní Příjem nabídek 21.11.2017 08.01.2018 10:00
Rámcová smlouva na nákup běžné výpočetní techniky
VZ malého rozsahu Hodnocení 15.11.2017 30.11.2017 10:00
LFP - IZ - Klientská licence pro virtualizaci desktopů
VZ malého rozsahu Vyhodnoceno 14.11.2017 23.11.2017 08:00
Sequential injection chromatography II
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 20.12.2017 14:00
Rámcová dohoda – Nákup kancelářských potřeb pro Univerzitu Karlovu Právnickou fakultu
nadlimitní Příjem nabídek 13.11.2017 18.12.2017 10:00
UK-FF – Velké posluchárny – Volný interiér II.
podlimitní Hodnocení 13.11.2017 01.12.2017 12:00
všechny zakázky